Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

soonforget
6093 67f3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

April 13 2020

soonforget
I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones. Basically it is nothing other than this fear we have so often talked about, but fear spread to everything, fear of the greatest as of the smallest, fear, paralyzing fear of pronouncing a word, although this fear may not only be fear but also a longing for something greater than all that is fearful.
— Franz Kafka - Letters to Milena
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
soonforget
I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones. Basically it is nothing other than this fear we have so often talked about, but fear spread to everything, fear of the greatest as of the smallest, fear, paralyzing fear of pronouncing a word, although this fear may not only be fear but also a longing for something greater than all that is fearful.
— Franz Kafka - Letters to Milena
soonforget
9990 2841 420
Reposted fromorganisedchaos organisedchaos viairmelin irmelin
soonforget
8363 5699 420
Wisława Szymborska
Reposted fromhrafn hrafn viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

December 29 2019

soonforget
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
soonforget
1388 845b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
soonforget
4596 323c 420
Reposted fromkarambol karambol viairmelin irmelin
soonforget

December 01 2019

soonforget
2933 0f93 420
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
soonforget
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin

November 30 2019

9285 c90f 420
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin

November 21 2019

soonforget
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
soonforget
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viairmelin irmelin
soonforget

September 27 2019

soonforget
5452 f16c 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

July 29 2019

soonforget
9889 9e7d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 06 2019

soonforget
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaxsneakyx xsneakyx
soonforget
5372 7635 420
Reposted fromCsengee Csengee viaxsneakyx xsneakyx
soonforget
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...