Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

soonforget
2634 72cc 420
Julian Tuwim
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viasatyra satyra
soonforget
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
soonforget
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viairmelin irmelin
soonforget

October 25 2017

soonforget
4487 0191 420
"Ości" 1
soonforget
8595 38e0 420
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
soonforget
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viairmelin irmelin
soonforget
1247 2909 420
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
Reposted frommesoute mesoute viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
9831 adfc 420
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viairmelin irmelin
soonforget
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
0183 1ab0 420
Reposted fromzie zie viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
7935 3b5b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

October 03 2017

4331 0d03 420
Reposted frommediocredonut mediocredonut viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viairbjarbirb irbjarbirb

September 23 2017

1321 8f99 420
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4792 4db2 420

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeta eta
soonforget
6371 3db5 420
Reposted fromlydjav lydjav viairmelin irmelin
soonforget
2380 639f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl