Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

soonforget
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
7136 2b34 420
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viairbjarbirb irbjarbirb
3030 c878 420

M. Hłasko

February 04 2018

soonforget
0422 be7f 420
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin

November 02 2017

soonforget
2634 72cc 420
Julian Tuwim
soonforget
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
soonforget
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viairmelin irmelin
soonforget

October 25 2017

soonforget
4487 0191 420
"Ości" 1
soonforget
8595 38e0 420
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
soonforget
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viairmelin irmelin
soonforget
1247 2909 420
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Jeszcze nigdy nie byłam tak bardzo nieszczęśliwa z tą całą moją miłością do Ciebie
Reposted frommesoute mesoute viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
9831 adfc 420
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viairmelin irmelin
soonforget
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
0183 1ab0 420
Reposted fromzie zie viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
7935 3b5b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl