Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

2494 e626 420

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viairbjarbirb irbjarbirb

July 10 2018

soonforget
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
soonforget

June 04 2018

soonforget
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
7577 866a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb

June 02 2018

soonforget
5953 43a2 420
Reposted fromseaweed seaweed viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek

June 01 2018

soonforget
5348 3795 420
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
soonforget
5265 6132 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
soonforget
7844 43b2 420
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
1370 635e 420
soonforget
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapeasorela peasorela
soonforget

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viapeasorela peasorela
soonforget
8389 6385 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
soonforget
6214 7138 420
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
8756 30de 420
Reposted fromhole-love hole-love viairmelin irmelin
soonforget
2593 2ee5 420
Reposted fromtereska tereska viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
0446 55cd 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb

May 17 2018

soonforget
3705 c71f 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl