Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

soonforget
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viairbjarbirb irbjarbirb
1014 820b 420
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
soonforget
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
2688 3d8c 420
Reposted fromgh0re gh0re viairmelin irmelin
8273 e40f 420
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
soonforget
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
soonforget
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viairmelin irmelin
soonforget
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

August 30 2017

soonforget
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
soonforget
8442 7a12 420
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
soonforget
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viairmelin irmelin
0717 eca1 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
4700 526a 420
Reposted fromrawriot rawriot viairmelin irmelin
0915 454d 420
Reposted fromrawriot rawriot viairmelin irmelin
soonforget
3307 24f1 420
Reposted fromBeMyHero BeMyHero viairmelin irmelin
soonforget
4084 7c1f 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
soonforget
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viapeasorela peasorela

August 27 2017

soonforget
7914 8523 420
Reposted fromjethra jethra viapolizmnieimpolish polizmnieimpolish
soonforget
5587 1eab 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
soonforget
3121 21ab 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl