Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

soonforget
soonforget

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viamadinsane madinsane
soonforget
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viamadinsane madinsane
soonforget

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadinsane madinsane
soonforget
8376 e624 420
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
soonforget
2840 1a29 420
Reposted frombrudnazupa brudnazupa viairmelin irmelin
soonforget
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
soonforget
2433 5222 420
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
9801 fc0a 420
Reposted fromnoicoztego noicoztego viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
8733 8f81 420


Stop chasing people. If they block you, cut off contact,  ignore you… Let them go.  Let those who naturally gravitate to you enjoy your energy.  We spend so much time begging for those who wouldn’t  blink twice at the thought of you.  Cherish those who are there by choice,  and not there because you chased them every time they decided to escape.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Reposted frometa eta
soonforget
8248 ec34 420
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
8731 477c 420

July 18 2017

soonforget
9274 6cf7 420
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
soonforget
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy viaawakened awakened
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaawakened awakened
soonforget
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaawakened awakened
soonforget
4067 c64f 420
soonforget
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl