Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

soonforget
5452 f16c 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

July 29 2019

soonforget
9889 9e7d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 06 2019

soonforget
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaxsneakyx xsneakyx
soonforget
5372 7635 420
Reposted fromCsengee Csengee viaxsneakyx xsneakyx
soonforget
soonforget
9213 80c5 420
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra

November 08 2018

soonforget
7356 4e67 420
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin

November 06 2018

soonforget
8636 11a8 420
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viairmelin irmelin
soonforget
8162 0912 420
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

November 04 2018

soonforget
1560 8278 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
soonforget
8162 0912 420
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viadnienie dnienie

November 02 2018

soonforget
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viairmelin irmelin
soonforget
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viairmelin irmelin

October 24 2018

soonforget
7721 9655 420
Reposted fromlaters laters viairmelin irmelin
soonforget
9876 a542 420
soonforget
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viairmelin irmelin
soonforget
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaawakened awakened

October 21 2018

soonforget
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
soonforget
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
soonforget
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl