Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

4331 0d03 420
Reposted frommediocredonut mediocredonut viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viairbjarbirb irbjarbirb

September 23 2017

1321 8f99 420
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4792 4db2 420

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeta eta
soonforget
6371 3db5 420
Reposted fromlydjav lydjav viairmelin irmelin
soonforget
2380 639f 420
soonforget
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
soonforget
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Reposted fromNanaya Nanaya viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
2643 31b1 420
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viairmelin irmelin
3022 b2d8 420

M. Hłasko

soonforget
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

September 16 2017

soonforget
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl